top of page

03-10 KASIM  2016

 

NOVEMBER

İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali, bugün Türkiye’de gerçekleştirilen uluslararası kısa film festivalleri arasında, en uzun ömürlü ve en deneyimli organizasyon olarak dikkat çekmektedir.

Bu etkinlik, sinema sanatı kapsamında kısa zamanda çok şey anlatma temeline dayanan ve yönetmenlerinin yeteneklerini en özgün biçimde yansıtmalarına olanak tanıyan
“kısa film" i desteklemek, ulusal ve uluslararası alanda genç yönetmenlerin seslerini duyurmalarına ortam hazırlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Festival
1978 yılında, IFSAK çatısı altında toplanan bir avunç genç tarafından ulusal alanda başlatılmış, programında önceleri sadece Türkiye de üretilmiş filmlere yer vermiş, gördüğü büyük ilgi üzerine 1988 yılından itibaren de uluslararası kimlik kazanmıştır. Etkinlik aslında 38 yaşındadır.
Hiç ara vermeden 37 yıl sürdürülen bu organizasyon, ülkemizde az rastlanan bir örnek olarak önem kazanmaktadır.

Her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen ve bir hafta süren festival boyunca Türkiye’den ve yurtdışından yaklaşık 200 seçkin kısa film gösterilmekte, düzenlenen söyleşiler ve atölye çalışmaları ile genç yönetmenlere deneyimli sinemacıların birikimleri aktarılmaktadır.

Bugüne kadar 5400 civarında kısa film gösterilmiş, yaklaşık 1100 yabancı konuk ağırlanmış, 550 söyleşi, 33 atölye çalışması yaşama geçirilmiştir.


Uluslararası bölümde sadece film gösterimleri vardır. Yarışmalı bölüm yoktur. Yabancı kültür merkezleri aracılığı ile ya da doğrudan festivale başvurma yoluyla elde edilen filmler, özenli bir elemeden geçirilmekte, Türkçe alt yazı yapılan filmler üç ayrı salonda, ikişer kez, yönetmenin de katılımıyla seyirciye sunulmaktadır.

Ulusal bölümde ise kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel filmlerin ayrı ayrı değerlendirildiği bir yarışma bölümü vardır. Seçici kurul tarafından, festivale başvuran tüm ulusal filmler izlenmekte, içlerinden gösterim programına alınacak filmler belirlenmekte, yine aynı kurul tarafından her dalın en iyilerine ödül verilmektedir. Bu yarışmada parasal karşılığı olan bir ödül yoktur. Kazananlara “Festival Onur Plaketi” verilmektedir.

Kısa film alanı sadece amatör sinemacıların ilgi alanı olan bir sinema dünyası değildir. Ülkemizde her ne kadar bu alanın büyük bir bölümünü öğrenci filmleri oluştursa da, dünyanın birçok ülkesinde sinema sektörünün ayrı bir unsuru olarak kabul edilmekte, yapımcı şirketler, TV kanalları, Kültür Bakanlıkları, Yerel Yönetimler tarafından yüksek parasal bütçelerle desteklenmektedir.

Ülkemizde henüz
“Ulusal Sinema Merkezi” nin kurulmamış olması, hem kısa filmlerin üretimi hem de dağıtımı konusunda yaşanan sorunların çözümünü sınırlamakta, Kültür Bakanlığımız tarafından verilen çok düşük bütçeli katkılar, kısa filmin yetkin düzeyde varolabilmesini ve sinemamızı yaygın bir şekilde yurt dışında temsil edebilmesini zorlaştırmaktadır.

Uzun bir süre önce, IFSAK yönetiminin festivali sürdürme isteğinden vazgeçmesi üzerine, bu organizasyon
Hilmi Etikan’ın başkanlığını yaptığı bağımsız bir tertip komitesi tarafından sürdürülmekte, çok kısıtlı bütçesine karşın saygınlığını ve önemini yitirmeden yoluna devam etmeye çabalamaktadır.

Ayrıca eklemek isteriz ki, hazırlanan 
festival katalogları içerik ve sunum açısından, Türkiye kısa film tarihinde ayrı bir önem taşımakta, sinema belleğimiz için önemli bir başvuru kaynağı oluşturmaktadır.

Tasarımı yapılan 
http://www.kisafilm.com web sayfası ise ülkemizdeki kısa film hareketliliğini yaygınlaştırmada  büyük bir işlev üstlenmektedir. 


28 th ISTANBUL INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
38 th ISTANBUL NATIONAL SHORT FILM COMPETITION
 

 

Dear all,Istanbul International Short Film Festival is the longest running and most experienced organization among the international short film festivals in Turkey.

Short film is a medium based on making best of limited time within the frame of cinema art and gives the directors the opportunity of expressing their talents in the most unique way.
The In this perspective the Festival aims to support short film and to provide young filmmakers to present their work both on national and international platforms.

The Festival had been started by a group of young enthusiasts on national level and showcased only films produced in Turkey. In years it has attracted a big interest and became an international organization in 1988.

As an un-interrupted organization of 38 years, the Festival is a unique example of its kind.

The Festival is organized each November and through its one-week-course around 200 distinguished short films from Turkey and the world are screened to filmlovers. Experienced filmmakers, professionals share their experiences through Q&A's and workshops.

Until today, around 5400 short films have been screened, 1150 guests have attended the festival, 550 Q&A's and 33 workshops have been organized.

The international section consists of only film screenings; there is no competition within this section. Films are selected through a process of focused evaluation process from both the direct applications and also from the films provided by film centers of different countries. These films are being presented to the audience with Turkish subtitles in three different theaters where the directors are ready for an Q&A afterwards.

 

Festival catalogues of each year provide an important reference for cinematic memory.

This organization is being run by an independent committee where Hilmi Etikan acts as the president and keeps it's respectable profile throughout the years.

 

 
 

Festival Hakkında
About Festival

28 years....

 Festival​Album​

bottom of page